Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wyniki naboru

Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29. roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w subregionie ełckim (konkurs nr RPWM.10.02.00-IP.01-28-003/15 )

1. Wyniki naboru

1. Wyniki naboru

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS