logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konferencja dla beneficjentów

W czwartek 9 czerwca odbędzie się spotkanie poświęcone wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO). Marszałek Gustaw Marek Brzezin otworzy konferencję oraz podsumuje ją podczas briefingu prasowego.

 

Będzie to spotkanie beneficjentów z przedstawicielami samorządu województwa oraz wszystkich instytucji pośredniczących w dysponowaniu unijnymi pieniędzmi (WUP, WFOŚiGW, WMARR, ZIT Olsztyn). Urzędnicy opowiedzą o dotychczasowym przebiegu prac nad ogłaszaniem i rozstrzyganiem konkursów. Odbędą się również trzy spotkania panelowe, podczas których beneficjenci będą mogli zgłosić swoje uwagi do systemu wdrażania RPO. Celem spotkania jest przede wszystkim usprawnienie procedur przekazywania unijnych pieniędzy beneficjentom.

 

W perspektywie 2014-2020 mamy do zagospodarowania 1,7 mld euro. Kwota ta zostanie skierowana w 11 obszarów, z czego najważniejsze to: wspieranie firm, zwłaszcza działających w branżach uznanych za inteligentne specjalizacje regionu, ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwiększenie udziału energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej, poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie zatrudnienia czy aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Eranova przy al. Obrońców Tobruku 3. Początek od godz. 10.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.