Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Finansowy zastrzyk wsparcia dla szpitali w regionie

Zarząd województwa zdecydował o zastosowaniu trybu nadzwyczajnego przy wyborze do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 po marcowych przesunięciach funduszowych w ramach RPO WiM 2014-2020. Dzięki nim szpitale w regionie zostaną wzmocnione kwotą ponad 28 mln zł.

Zatwierdzono również wykaz podmiotów medycznych uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym.

Proces ten został możliwie maksymalnie uproszczony – wyjaśnia marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Nasi pracownicy już wysyłają wezwania do złożenia wniosków do konkretnych podmiotów leczniczych.

 5,5 mln zł trafi do szpitali jednoimiennych i lecznic pozostających w stanie podwyższonej gotowości, czyli do Szpitala w Ostródzie S.A., Szpitala Miejskiego w Elblągu oraz szpitali w Giżycku i Piszu. 12,4 mln zł przeznaczono na wsparcie 22 podmiotów leczniczych, wskazanych 5 kwietnia przez wojewodę warmińsko-mazurskiego oraz do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, będącej publicznym laboratorium COVID-19. Wysokość dofinansowania projektów została ustalona w przedziale od 300 do 950 tys. zł, w zależności od wysokości kontraktu na leczenie szpitalne na 2020 r. danej placówki medycznej. 10,3 mln zł przeznaczono na wsparcie podmiotów, dla których organem założycielskim jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

 Wyasygnowanie ponad 28 mln zł na wsparcie szpitali było możliwe dzięki przesunięciom środków, jakich dokonał w marcu zarząd województwa w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.