Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nowy konkurs na szlaki wodne i nabrzeża

19 maja 2020 r. Zarząd Województwa ogłosił konkurs poddziałania 6.2.2. Szlaki wodne i nadbrzeża.

W ramach naboru dofinansowane mogą być:

  • Inwestycje (budowa, rozbudowa, modernizacja, w tym przebudowa) w nabrzeża, infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych i infrastrukturę portową;
  • Wdrażanie rozwiązań i technik zarządzania, monitorowania ruchu na śródlądowych drogach wodnych (w tym małych portów).

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia". 

Do rozdysponowania jest ponad 91 mln zł.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie naboru RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/20.

Zobacz również

Nabory

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS