Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Konferencja – podsumowanie wdrażania w 2019 r. RPO WiM 2014–2020, 3 grudnia 2019 r.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Sprostowanie - zał. nr 7

Informujemy, że do ogłoszenia o konkursie został załączony nieprawidłowy załącznik nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej projektu konkursowego. W związku z powyższym do dokumentacji wprowadzamy poprawny załącznik nr 7 do ww. regulaminu konkursu.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej projektu

2016-06-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS