Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Fundusze europejskie w walce z COVID-19

Przedstawiamy informacje, jak fundusze europejskie wspierają walkę z COVID-19 w województwie warmińsko-mazurskim. Są to dane na 10.08.2020 r.

1. Wsparcie MŚP – 100,3 mln zł:

- pożyczka płynnościowa (IF) – ok. 31 mln złotych (z kosztami zarządzania łącznie 37 mln zł);

- dotacje na kapitał obrotowy – ok. 40 mln zł;

- zachowanie ciągłości działalności gospodarczej – ok. 19 mln zł;

- produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 – ok. 4,3 mln zł

2. Wsparcie utrzymania zatrudnienia (projekty pozakonkursowe PUP) – ponad 69 mln zł

3. Wsparcie opieki zdrowotnej ok. 29 mln zł

4. Wsparcie DPS ok. 17 mln zł

Ponadto aneksowano umowy na ponad 6 mln zł (rozszerzenie zakresu umów) na działania dotyczące niwelowania i przeciwdziałanie skutkom COVID-19 (głównie oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne).

 

Przykłady projektów:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu

Dofinansowanie – 996 980,20 zł

Tytuł projektu: Doposażenie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w narzędzia wspomagające walkę z COVID-19

Projekt polega na zakupie sprzętu do dezynfekcji: myjni dezynfekcyjnej, autoklawu kasetowego z 2 kasetami, sterylizatora parowego, dostawy wyposażenia laboratoryjnego, dostawy sprzętu medycznego (w tym aparatu USG z możliwością diagnostyki klatki piersiowej i płuc, systemu do monitorowania parametrów życiowych EKG i SPO2 dla osób w średniociężkim stanie przebywające w izolacji, 3 aparatów EKG, kapnometru na rurkę intubacyjną z wyposażeniem, łóżka szpitalne elektryczne wraz z materacami przeciwodleżynowymi) oraz dostawy ambulansu transportowego do przewozu osób chorych.

 

  • „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

Dofinansowanie – 697 858,82 zł

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego

Projekt obejmuje zakup: aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparatu do dekontaminacji pomieszczeń, 2 aparatów do EKG, 2 automatycznych urządzeń do kompresji klatki piersowej w trakcie resuscytacji, fiberoskopu intubacyjnego, 7 lamp bakteriobójczych, 9 materacy p.odleżynowych, myjnię do mycia butów, myjnię do sond echokardiografii przez przełyk, 4 nebulizatorów pneumatycznych, 7 pomp infuzyjnych strzykawkowych, 2 ssaków mobilnych, 6 stetoskopów, systemu wspomagania oddechu noworodka, 4 termometrów, wideolaryngoskopu wraz z wyposażeniem, zamgławiacza do karetki.

Zobacz również

Fundusze a koronawirus

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.