Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów wybranych do dofinansowania (z uwzględnieniem procedury odwoławczej) – 1.09.2020 r.

31 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu, zaktualizowaną o pozytywne rozstrzygnięcie procedury odwoławczej.

Przedstawiamy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania (z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej) oraz skład KOP.

Pliki do pobrania

Lista wybranych projektów

2020-09-01

Skład KOP

2020-09-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS