Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że 17 czerwca 2016 r. został zakończony etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/16 – Działanie 11.2 , Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

W załączeniu lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu.

Ocena merytoryczna rozpocznie się 20 czerwca 2016 r.

 

Pliki do pobrania

Lista wniosków

2016-06-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS