logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.2 E-zdrowie

Z przykrością informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM) odwołuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.2 E-zdrowie zaplanowanego na lipiec bieżącego roku. 

 

Kluczowy element systemu obiegu informacji w sferze usług zdrowotnych będzie stanowić Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych tzw. P1. Z uwagi na trwające na poziomie krajowym prace nad ostatecznym kształtem dokumentu opisującego funkcjonalności przewidziane w krajowych Platformach P1, P2, P4 Instytucja Zarządzająca RPO WiM podjęła decyzję o przesunięciu terminu naboru w działaniu 3.2 do czasu wypracowania i udostępnienia przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia finalnych wersji dokumentów określających standardy wymiany informacji pomiędzy poziomem regionalnym i krajowym. 

 

Ma to na celu umożliwienie beneficjentom przygotowanie takich rozwiązań projektowych na poziomie regionalnym, które zapewnią komplementarność, interoperacyjność oraz nie dublowanie funkcjonalności przewidzianych na krajowych Platformach P1 lub P2, co stanowi warunek dofinansowania projektów z regionalnych programów operacyjnych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.