Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Piątka z wdrażania Funduszy Europejskich

Województwo warmińsko-mazurskie awansowało na 5. miejsce wśród wykonawców wszystkich regionalnych programów operacyjnych w Polsce.

 

- Stale kontrolujemy postępy wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i cieszy ten awans w klasyfikacji wszystkich województw – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.

W stosunku do wszystkich regionalnych programów operacyjnych poziom kontraktacji środków na koniec października plasował Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 na 5. miejscu.

- W porównaniu do poprzedniego miesiąca  awansowaliśmy zatem o siedem pozycji w rankingu województw dodaje marszałek Brzezin.

Różnica pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a średnim poziomem kontraktacji wszystkich RPO wynosi 1,1 p.p. Na koniec października zmniejszyła się o 0,7 p.p. Średni poziom kontraktacji dla 16 regionalnych programów operacyjnych wynosi 85,7 proc. ich alokacji.

W stosunku do wszystkich regionalnych programów operacyjnych poziom wydatkowania środków na koniec sierpnia plasował RPO WiM 2014-2020 na 9. miejscu (województwo pomorskie i podlaskie zajmuje ex aequo 7. miejsce). W porównaniu do września województwo warmińsko-mazurskie awansowało o dwie pozycje w rankingu. Różnica pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a średnim poziomem wydatkowania wszystkich RPO wynosi 1,1 p.p. Na koniec października zmniejszyła się o 0,5 p.p. Średni poziom wydatkowania dla 16 regionalnych programów operacyjnych wynosi 48 proc. ich alokacji.

Pliki do pobrania

Odsetek wartości dofinansowania UE podpisanych umów

2020-11-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS