Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej - konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20

18 listopada 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20, po dokonaniu weryfikacji ostatniego wniosku, w ramach którego wystosowane zostało wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w ramach warunków formalnych.

Przedstawiamy listę wniosków, które spełniły warunki formalne i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.

 

Komisja Oceny Projektów rozpoczęła ocenę merytoryczną 18 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania

Lista wniosków

2020-11-18

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS