Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wniosków skierowanych do negocjacji z poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Informujemy, że 13 listopada 2020 r. zakończyliśmy etap oceny merytorycznej w ramach konkursu, w wyniku której 16 projektów zostało skierowanych do etapu negocjacji. W załączeniu znajduje się lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20.

Na liście nie zostały uwzględnione projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie ich do dofinansowania. Ocena takich projektów jest traktowana jako ocena negatywna. Wnioskodawcy, którzy złożyli ww. projekty, otrzymają pisma zawierające pouczenie o możliwości złożenia protestu i informację o możliwości przyjęcia projektu do realizacji, jeśli dostępne będą środki w ramach poddziałania 2.4.1. 

Do wszystkich Wnioskodawców, zarówno tych których projekty zostały skierowane do negocjacji, jak i tych, których projekty zostały ocenione negatywnie, systematycznie będą wysyłane pisma ze stosownymi informacjami. Ze względu na dużą liczbę tych pism oraz obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny.

Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS