Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPO WiM) informuje, że z uwagi na trwającą procedurę naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM w dziedzinie „Znajomość Strategii ZIT Ełk” niezbędne jest wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie.

Zmianie ulegają zapisy regulaminu konkursu: rozdział 2 Podstawowe informacje o konkursie, podrozdział 2.4 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie, w którym wydłużeniu ulega termin składania wniosków o dofinansowanie projektu
z: 31.05.2016 r. – 27.06.2016 r. na 31.05.2016 r. – 29.07.2016 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 21.06.2016 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.