Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie - 11.1.3

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPO WiM) informuje, że z uwagi na trwającą procedurę naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM w dziedzinie „Znajomość Strategii ZIT Ełk” niezbędne jest wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie.

Nowy termin składania to 29.07.2016 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 21.06.2016 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS