logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO WiM 2014-2020

UWAGA - rekrutacja na szkolenie została zamknięta!!!

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020).

Temat szkolenia: Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO WiM 2014-2020​ 

Szkolenie poprowadzi Pan Michał Byliniak

Termin i czas trwania szkolenia

7 stycznia 2021 roku od 9.00 do 15.15

Miejsce szkolenia

ONLINE – platforma ClickMeeting

Program szkolenia

09.00 – 10.00 - Rejestracja uczestników do platformy szkoleniowej i rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych

10.00 – 10.45 - I blok tematyczny

 • Pomoc publiczna w Polsce i w poszczególnych sektorach
 • Kategorie pomocy publicznej
 • Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej
 • Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej
 • Poziomy występowania pomocy publicznej wraz z przykładami
 • Udzielenie pomocy publicznej krok po kroku
 • Beneficjent pomocy publicznej
 • Pomoc de minimis

10.45 - 11.00 - Przerwa

11.00 - 11.45 - II blok tematyczny

 • Warunki udzielania pomocy de minimis
 • Warunki udzielania, ograniczenia i limity w pomocy publicznej i de minimis, podmioty powiązane, kumulacja pomocy
 • Łączenie pomocy publicznej z pomocą de minimis w ramach jednego projektu
 • Pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice
 • Efekt zachęty i mechanizm wycofania
 • Pomoc publiczna na inwestycje
 • Omówienie i analiza zaleceń i wytycznych jednostek zajmujących się tematyką udzielania pomocy publicznej

11.45 - 12.00 - Przerwa oraz przeprowadzenie badania ankietowego

12.00 – 15.00 - Czat z uczestnikami

15.00 - 15.15 - Zakończenie szkolenia

UWAGA - certyfikaty w formie elektronicznej zostaną wysłane do uczestników szkolenia na adresy mailowe podane w formularzach zgłoszeniowych, w ciągu około 5 dni roboczych po zorganizowanym szkoleniu.

Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego - uwaga, rekrutacja na szkolenie została zamknięta!!!
 • Potwierdzenie mailowe od realizatora szkolenia dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie oraz instrukcja zalogowania się do platformy szkoleniowej
 • Liczba miejsc ograniczona

Zgłoś nieobecność

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.
Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

e-mail: szkolenia@crps.pl
tel.: 533 316 131

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.