Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zwiększenie alokacji i aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinansowania - konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 - poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 tj. kwota alokacji wynosi: 1.944.266,30 EURO co stanowi  8.859.049,40 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość w zł została określona według kursu gdzie 1 EURO = 4,5565 zł.

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania - zwiększenie alokacji

2021-01-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS