Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Człowiek 4.0. Empatia. Nauka. Technologia – konferencja o nowoczesnym nauczaniu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja informacji o projektach wybranych do dofinansowania

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że żaden z projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nie spełnił przesłanek ustawowych uprawniających do przyznania dofinansowania.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS