Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje Umowy Partnerstwa

Rozpoczęły się  konsultacje w sprawie Umowy Partnerstwa, dokumentu związanego z Funduszami Europejskimi na lata 2021-2027W piątek 5 lutego w konsultacjach on-line wziął udział marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Umowa Partnerstwa określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie jest przewidziane 72,2 mld euro oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 mld euro. Łącznie to około 76 mld euro.

60 proc. z tej puli zasili programy krajowe, pozostała część zostanie rozdysponowana w poszczególnych regionach (28,4 mld euro). Według wstępnej propozycji województwo warmińsko-mazurskie może liczyć na 1,228 mld euro. 

 

 

- W perspektywie unijnej na lata 2014-2020 otrzymaliśmy 1,72 mld euro - tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. -  Bardzo niepokoi nas niższa kwota dla Warmii i Mazur, i jako zarząd województwa nie zgadzamy się z tym podziałem. Będziemy zabiegali o zwiększenie tej puli pieniędzy, bo to znacznie przyspieszy rozwój naszego regionu. Z przykrością muszę stwierdzić, że pierwszy raz odkąd korzystamy ze środków unijnych, tzn. od 1999 roku nie wiemy, w jaki sposób pieniądze zostały podzielone pomiędzy województwa? Pierwszy raz nie jest prezentowany algorytm podziału pieniędzy, nie przeprowadzono także dyskusji z regionami.

Obecne konsultacje społeczne mają dać możliwość odniesienia się do tego dokumentu, a także zaprezentowania regionalnych wyzwań rozwojowych w tej perspektywie czasowej. A te są specyficzne, ze względu na peryferyjne położenie województwa, gęstość zaludnienia i funkcji gospodarczych oraz niekorzystnych uwarunkowań historycznych.

- Wszyscy znamy Warmię i Mazury ze względu na ich atrakcje przyrodnicze i turystyczne, ale chcemy, żeby region stał także gospodarką, nowymi inwestycjami, rozwojem przedsiębiorczości - mówił podczas konsultacji Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. - Zależy nam wzroście ilości miejsc pracy, i to dobrze płatnej, poprawie demografii i tworzeniu warunków, dzięki którym młodzi ludzie po okresie kształcenia będą wracać do regionu. W ujęciu ogólnym, szczególnie w dobie pandemii, zależy nam na odbudowaniu gospodarki i uodpornieniu jej na kryzysy.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności będą kierowane na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację czy sprawy społeczne.

Przebieg konsultacji on-line można obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=t3ZO3l5H8R4

Uwagi do założeń przedstawionych w Umowie Partnerstwa można zgłaszać do 22 lutego za pomocą formularza.

Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów dokument zostanie przekazany Komisji Europejskiej, a następnie rozpoczną się formalne negocjacje.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.