Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie projektu Umowy Partnerstwa

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zainteresowaniem przyjął projekt „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce”. Podkreśla również, że upublicznienie tego długo oczekiwanego dokumentu, z uwagi na zawarte w nim wstępne rozstrzygnięcia, umożliwia opracowanie dojrzałych projektów nowych programów regionalnych.

 

Niestety dopiero skierowanie projektu Umowy Partnerstwa do konsultacji społecznych pozwoliło Zarządowi Województwa, który będzie pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej kolejnego programu regionalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego, poznać przewidzianą dla tego programu alokację oraz ramy finansowe interwencji proponowane dla Polski Wschodniej.

Po ich analizie Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego stwierdza, że zaproponowana  programowi regionalnemu na  lata 2021–2027 podstawowa alokacja jest rażąco niska. Spośród mniej zamożnych regionów Województwo traci najwięcej – niemal 29% w stosunku do budżetu programu perspektywy 2014–2020, podczas gdy alokacja dla Polski jest mniejsza jedynie o ok. 9%.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podkreśla, że propozycja alokacji dla województwa pozostaje w sprzeczności z polityką Rządu RP deklarowaną w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Dokumenty te wskazują, że zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze zarówno społecznym, gospodarczym, środowiskowym jak i przestrzennym to główne priorytety Rządu RP do 2030 r. Jednocześnie zgodnie z nimi wyzwaniem dla polityki regionalnej jest zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego podregionów oraz przeciwdziałanie kumulacji problemów społeczno-gospodarczych, szczególnie na obszarach peryferyjnych, położonych z dala od dużych ośrodków miejskich i na styku województw. Zdiagnozowano, że obszarami największej koncentracji problemów  rozwojowych i w największym stopniu zagrożonymi trwałą marginalizacją są skupiska gmin wiejskich i powiązanych z nimi funkcjonalnie małych miast, a kumulacja tych obszarów występuje głównie w pasie północnej i wschodniej części kraju. Na niekorzystną sytuację regionu na tle innych województw Polski wpływają również takie czynniki jak peryferyjne położenie, w tym negatywne konsekwencje bliskości zewnętrznej granicy Unii Europejskiej – z Federacją Rosyjską, oraz niska gęstość zaludnienia, a także okoliczności historyczne.

 

Zarząd Województwa wnioskuje o zwiększenie alokacji programu regionalnego adekwatnie do przedstawionych powyżej uwarunkowań.

 

Pliki do pobrania

Stanowisko Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie projektu Umowy Partnerstwa

2021-02-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.