Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wysłuchanie publiczne Umowy Partnerstwa

Za nami konsultacje Umowy Partnerstwa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od 18 stycznia do 22 lutego 2021 r. przeprowadziło cykl spotkań on-line z poszczególnymi województwami. Łącznie to ponad 48 godzin konsultacji transmitowanych na żywo, 4100 uczestników, ponad 5000 uwag, 500 pytań.

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021–2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności (72,2 miliarda euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (3,8 miliarda euro). Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podobnie jak w latach 2014–2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie na lata 2021–2027 około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% (7,1 miliarda euro) jest teraz dzielone w negocjacjach kontraktów programowych. Kluczowe dla rządu i samorządu wojewódzkiego projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

Z kolei środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Kolejnym krokiem będzie przekazanie w połowie roku Umowy Partnerstwa do Komisji Europejskiej. Równolegle trwają nieformalne negocjacje z KE. MFiPR planuje, żeby środki z nowej perspektywy budżetowej UE były inwestowane jeszcze w tym roku.

Wysłuchanie publiczne Umowy Partnerstwa już 7 kwietnia (środa) od 10:00 do 15:00.

Istota wysłuchania Umowy Partnerstwa polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat Umowy Partnerstwa. Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wysłuchania przygotowała Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR.

Zgłoszenia udziału chętnych do zabrania głosu i obserwatorów do 2 kwietnia (piątek) do godz. 10:00

Wysłuchania dotyczące projektów poszczególnych krajowych programów operacyjnych na lata 2021-2027 będą organizowane jako osobne spotkania.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.