Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zakończenie etapu oceny merytorycznej wniosków

Informujemy, iż 4 lipca 2016 r. został zakończony etap oceny merytorycznej  wniosków złożonych na konkurs  RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/16.

Żaden wniosek nie spełnił kryteriów merytorycznych w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

 

Poniżej skład Komisji Oceniającej Projekty

Pliki do pobrania

Skład KOP

2016-10-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS