Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Rozbudowa Szpitala dziecięcego w Olsztynie z wielkim wsparciem Funduszy Europejskich

Nowoczesne i komfortowe oddziały, przyjazne wnętrza, specjalistyczne leczenie, a także zupełnie nowe (i nowoczesne) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne – to efekt kolejnego, zakończonego właśnie etapu rozbudowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. 17 maja oficjalnie zaprezentowano ukończoną inwestycję – jedną z najważniejszych w historii tej placówki.

 

 

Kolejny etap rozbudowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, składał się z 2 zasadniczych części. Pierwsza z nich to rozbudowa bryły A3. W jej efekcie cztery oddziały szpitala rozpoczęły funkcjonowanie w nowych lokalizacjach. Łącznie prace objęły 5600 m. kw. powierzchni, z czego 3700 m. kw. zostało dobudowane w postaci nowej bryły i dodatkowego 4. piętra do istniejącej części. Kolejne 1800 m. kw. w istniejącym dotąd skrzydle zostało gruntownie przebudowane.

Do nowej bryły przeniesiony został Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Inwestycja pozwoliła na zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii z 9 do 13 - tym samym znacznie wzrósł potencjał szpitala w zakresie leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii. 
Nowoczesną bazę zyskał także Oddział Chorób Zakaźnych dla Dzieci. W przypadku leczenia chorób zakaźnych inwestycja stworzyła możliwość prowadzenia terapii w izolatkach dostosowanych do izolacji oddechowej oraz w 2 specjalistycznych boksach Meltzera, w którym każda sala stanowi izolatkę do izolacji oddechowej z własną łazienką i śluzą. Zbudowany został też odrębny Zakaźny Punkt Przyjęć, w którym przyjmowani są pacjenci z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą zakaźną – takie rozwiązanie znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego.
W nowej bryle znalazł się także 18-łóżkowy Oddział Pediatryczny – izolacyjny dla dzieci do 3. roku życia, Pododdział Neurogenetyki i Chorób Rzadkich oraz 24-łóżkowy Oddział Ortopedyczno-Urazowy z Chirurgią Kręgosłupa wraz z Pododdziałem Pediatrycznym- Reumatologii.

Bardzo ważnym efektem tej inwestycji jest poprawa warunków pobytu w oddziałach zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów. Oddziały zostały powiększone o ponad trzykrotną bazę dostosowaną do pobytu opiekunów wraz z pacjentami. W nowych oddziałach znajdują się izolatki wyposażone w śluzy i łazienki, na oddziałach znajdują się kuchnie i pokoje dla rodziców i opiekunów, w których można wypocząć i przygotować posiłek, sale chorych są przestronne, oddziały posiadają nowoczesne zaplecze sanitarne. 

 

 

Drugą częścią zakończonej rozbudowy szpitala było powiększenie bryły A1, dzięki któremu utworzono nowe, spełniające współczesne standardy Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, w tym Pracownię Mikrobiologii i Wirusologii oraz Pracownię Genetyczną i Biologii Molekularnej.
Dotychczasowa wyeksploatowana stara baza laboratorium z lat 60-tych nie spełniała oczekiwań i wymogów określonych dla współczesnych, nowoczesnych zakładów diagnostyki laboratoryjnej, w tym lokalowych – posiadała zbyt małą bazę w stosunku do rosnącej w tempie wykładniczym liczby wykonywanych badań diagnostycznych, w tym badań specjalistycznych (hematologicznych, koagulogicznych, biochemicznych, alergologicznych, genetycznych, wirusologicznych, immunologicznych, hormonalnych itp.) Wdrożenie w szpitalu leczenia pacjentów z chorobami rzadkimi m.in. w obrębie części twarzowej czaszki, neurorozwojowymi, wadami genetycznymi itp. spowodowało konieczność wprowadzenia odpowiedniej diagnostyki laboratoryjnej, nowej aparatury diagnostycznej, nowych stanowisk pracy dla diagnostów laboratoryjnych.


Dzięki budowie nowego laboratorium możliwe było dostosowanie jego bazy do wymogów nowoczesnego specjalistycznego zakładu diagnostyki laboratoryjnej. Zapewniono lepszą dostępność do diagnostyki laboratoryjnej, komfortowe i bezpieczne warunki pracy personelu, usprawnienie procesów diagnostycznych w zakresie wirusologii i mikrobiologii zakażeń między innymi koronawirusem SARS-CoV 2 oraz innymi wirusami i czynnikami patogennymi.

 

 

Łączny koszt rozbudowy szpitala (obu brył) wyniósł ok. 47,7 mln zł, w tym:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (18,5mln zł),
  • środki własne szpitala (22 mln zł),
  • Samorząd Województwa (6,5 mln zł)
  • Wojewoda Warmińsko-Mazurski (0,7 mln zł).

 

Źródło: @szpitaldzieciecywolsztynie

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS