logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ogłosiliśmy nowy nabór na Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Ogłosiliśmy nowy nabór na Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) - konkurs nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/22.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 27 czerwca do 15 lipca 2022 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 800 552,83 złotych.

W ramach konkursu wspierane będą typy projektów:

  • Budowa/przebudowa dróg dla rowerów, traktów pieszych, elementy BRD, w tym np. energooszczędne oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych, wysepki, azyle dla pieszych oraz infrastruktura rowerowa (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów) - jako element Strategii ZIT;
  • Kompleksowe inwestycje służące transportowi zbiorowemu w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna obejmujące: budowę, przebudowę dróg lokalnych, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę komunikacyjnych dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą1;
  • Zakup, modernizacja niskoemisyjnego taboru;
  • Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne;
  • Wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem (jako element projektów wskazanych powyżej);
  • Działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów;
  • Galanteria miejska, tj. inwestycje bezpośrednio związane z poprawą warunków ekomobilności w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna (bez komponentubudowa/przebudowa drogi lokalnej) obejmująca m.in. budowę ścieżek pieszo-rowerowych, zakup stojaków rowerowych bike&ride, budowę parkingów park&ride, zakup systemów zliczania pasażerów, wykonanie wiat przystankowych, doświetlenie przejść dla pieszych.

1 Koszty związane z budową, przebudową dróg lokalnych muszą stanowić mniejszość wydatków w ramach projektu. Większościowy procent kosztów (pow. 50%) w ramach projektu muszą stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze i pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy BRD, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi park&ride i park&bike, zatoki postojowe.  

Zobacz również

Nabory

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.