logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Poprawa mobilności w Ełku – nowy nabór

Ogłosiliśmy nowy nabór wniosków o dofinansowanie z poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/22.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 lipca do 22 lipca 2022 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 573 975,75 złotych.

Wsparcie otrzymają kompleksowe projekty związane ze zrównoważoną mobilnością miejską w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku (jako element Strategii ZIT bis), w tym w infrastruktura drogowego transportu publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na liniach komunikacji miejskiej.

Preferencje otrzymają projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i pozamiejskich.

Zobacz również

Nabory

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.