logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zalecenia dla beneficjentów organizujących wydarzenia informacyjno-promocyjne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło zalecenia związane z prawidłowym eksponowaniem źródeł finansowania projektów unijnych oraz właściwego prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie.

Jest to lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia informacyjno-promocyjne.

Aby zapewnić przestrzeganie zasad spójnego przekazu oraz eksponowania symboli Unii Europejskiej proponowana lista zawiera zalecenia odpowiedniego oznaczania, komunikowania, promocji wydarzeń i działań poświęconych Funduszom Europejskim oraz poprawnej współpracy z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Pliki do pobrania

Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia informacyjno-promocyjne

2022-05-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.