logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów wybranych do dofinansowania w naborze na infrastrukturę lotniskową

26 lipca 2022 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w działaniu 7.4 Infrastruktura lotniskowa - nabór nr RPWM.07.04.00-IZ.00-28-001/22

Zobacz również

Znajdź dofinansowanie

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania

2022-07-26

Skład Komisji Oceny Projektów

2022-07-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.