baner
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Rozbudowa infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym z dofinansowaniem unijnym

16 sierpnia 2022 r. zarząd województwa zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym odnośnie projektu Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg–Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg–Bramka, etap III odcinek Florczaki Łukta” (nabór nr RPWM.07.01.00-IZ.00-28-001/22).

Remont 12-kilometrowego szlaku pochłonie ok. 82 mln zł, z czego niemal 70 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

- To kolejny etap kompleksowej przebudowy trasy 527. Kontynuujemy proinwestycyjny kierunek działań na naszych drogach – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Już teraz remontujemy odcinek Olsztyn-Łukta, a za chwilę ruszy przebudowa od Kwietniewa do granicy województwa. Tam, gdzie dobre drogi, tam jest rozwój – dodaje marszałek Brzezin.

Zatwierdzone przez zarząd województwa dofinansowanie w kwocie 81,4 mln zł stanowią środki unijne (85 proc.) oraz wkład własny (15 proc.) z budżetu województwa oraz budżetu państwa.

Droga wojewódzka 527 jest strategiczną trasą w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie trwa intensywna modernizacja na odcinku Olsztyn–Łukta, której łączny koszt wynosi ponad 100 mln zł (w tym 87,4 mln zł z funduszy unijnych).

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania

2022-08-16

Skład Komisji Oceny Projektów

2022-08-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.