Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu

Z uwagi na wydłużony termin naboru wniosków z 31.05.2016 r. – 27-06.2016 r. na 31.05.2016 r. – 29.07.2016 r. niezbędne jest wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Zmianie ulegają zapisy Regulaminu konkursu: Rozdział 2 Podstawowe informacje o konkursie, podrozdział 2.4 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie, w którym wydłużeniu ulega planowany termin rozstrzygnięcia konkursu z 31 października 2016 r. na 6 grudnia 2016 r.

Zmiany obowiązują od 26 lipca 2016 roku.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS