Coraz bliżej nowego rozdania Funduszy Europejskich w regionie –
28 października 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 (FEWiM). Dokument został już oficjalnie przesłany Komisji Europejskiej.

Obecna wersja Programu to wynik kilkumiesięcznych rozmów samorządu województwa z Komisją. Władzom regionu zależało na uwzględnieniu specyfiki regionu i potrzeb jego mieszkańców, w ramach ustalonych rozporządzeń oraz priorytetów Komisji Europejskiej. Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – jako zgodny z Umową Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021–2027 w Polsce.

Zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską spodziewamy się do końca 2022 r., zaś pierwsze ogłoszenia konkursów są planowane na I półrocze 2023 roku.

W ramach programu FEWiM na Warmię i Mazury ma wpłynąć ponad 1 mld 786 mln euro dofinansowania. Fundusze Europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa. Wśród priorytetów programu są: gospodarka i cyfryzacja, energia, środowisko i klimat, transport, edukacja, rynek pracy, włączenie społeczne, zdrowie, kultura i turystyka oraz obszary miejskie. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur mają się przyczynić do zielonej, cyfrowej i gospodarczej transformacji regionu.

 

Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego