logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zrównoważony transport miejski

Ogłosiliśmy nowy konkurs nr RPWM.13.03.00-IZ.00-28-001/23 z dofinansowaniem na zrównoważony transport miejski. Kwota dofinansowania na konkurs wynosi 18 040 887,55 złotych.

Dofinansowane mogą być następujące typy projektów:

  • budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego,
  • zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą,
  • wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu,
  • działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.