Konferencja 16 lutego 2023
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Nowy nabór nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-004/22 z dofinansowaniem na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w kwocie 13 200 000,00 złotych.

Dofinansowanie można otrzymać na przedsięwzięcie strategiczne Energy Biznes (w ramach Strefy RESA) polegające na budowie infrastruktury do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii tj. budowie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji układu pomp ciepła wraz z wprowadzeniem systemu do monitorowania i optymalizacji gospodarki energii.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.