Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 10.01.2023 r.

Pytanie 1. W związku z ogłoszeniem konkursu i treścią załącznika dotyczącego zasad kwalifikowalności wydatków, proszę o informację, czy wskazana w przedmiotowym załączniku kwota 10 000 zł dotycząca opracowania lub aktualizacji studium wykonalności/biznes planu lub ich elementów, jest kwotą netto czy brutto? Kwota ta została określona w punkcie 1.3. załącznika, tj. „Wydatki niekwalifikowalne dla projektu”, niemniej jednak nie wskazano czy przedmiotowa granica kwotowa wyrażona jest w kwocie netto czy brutto.

 

Odpowiedź: Nie została określona granica dot. kwot netto i brutto, ponieważ limit 10 000,00 zł dot. wydatku poniesionego na dokument.

Kwestia kwalifikowalności podatku VAT wynika z innych uregulowań określonych w Instrukcji wypełniania załączników.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.