logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja listy rankingowej konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20

21.02.2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej konkursu RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20, zaktualizowaną w wyniku zwiększenia wartości dofinansowania projektu znajdującego się na liście.

Przedstawiamy zaktualizowaną listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania).

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania

2023-02-23

Skład Komisji Oceny Projektów

2023-02-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.