Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat o planowanym dalszym zwiększeniu alokacji – 3.10.2023 r.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na podstawie uzyskanej akceptacji Ministerstwa Finansów na czasową nadkontraktację, informujemy, że przewidywane jest dalsze podwyższenie kwoty alokacji w konkursie o dodatkową kwotę 3 759 701 EUR.

Podwyższenie kwoty nastąpi po przekazaniu do WMARR S.A limitu środków możliwych do zakontraktowania w ramach RPO WiM 2014–2020, które planowane jest do 6.10.2023 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.