Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie końcowej daty kwalifikowalności wydatków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 przypomina, że zgodnie z art. 65 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 „końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 roku”.

Oznacza to, że wszystkie wydatki poniesione (opłacenie faktur wykonawcom, dostawcom) po 31.12.2023 r. zostaną uznane za niekwalifikowalne i nie zostaną zrefundowane ze środków europejskich.

W związku z powyższym należy zintensyfikować działania zmierzające do zakończenia realizacji projektów zgodnie z terminami określonymi w umowie o dofinansowanie.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.