Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wysokość stypendium

W nawiązaniu do spotkania z 22 lipca 2016 r informujemy, że zgodnie z Regulaminem konkursu wysokość stypendium za udział ucznia/słuchacza w praktyce/stażu zawodowej/-ym nie może przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie warmińsko-mazurskim, która zgodnie z aktualnymi danymi GUS wynosi tj. 1 920, 87zł brutto.

 

Dodatkowe składniki związane z naliczeniem kwoty stypendium stażowego mogą stanowić wydatek kwalifikowalny ujęty w odrębnej pozycji budżetowej w oparciu o interpretację właściwych organów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS