Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie oceny formalnej wniosków

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16.

Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 16 września 2016 r.

 

Wydłużenie terminu oceny formalnej wynika z dużej liczby wniosków skierowanych do oceny formalnej w ramach konkursu (79 wniosków), w związku z czym niezbędne było powołanie ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków. Procedura powołania ekspertów do oceny wniosków w ramach konkursu spowodowała konieczność wydłużenia terminu zakończenia oceny formalnej.

 

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach przedmiotowego konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji wymogów formalnych wszystkich wniosków, które wpłynęły na ten konkurs (jeden wniosek po przekazaniu do uzupełnienia/poprawy jest nadal na etapie weryfikacji wymogów formalnych).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS