Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokument

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem Analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego jest prezentacja i ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w obszarach, na które wpływa interwencja EFS, a także wypracowanie na tej podstawie praktycznych rekomendacji odnośnie wdrażania RPO WiM 2014-2020 w regionie. Zakresem analizy objęto sytuację demograficzną, edukację, rynek pracy oraz integrację społeczną w latach 2015-2017. Dokument przygotowano zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dokument został opracowany przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy z jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WiM 2014-2020 w części dotyczącej EFS, tj. Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Obowiązuje od: 2019-01-08
Dostępne formaty: PDF (7 558kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.