Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania

W tym dziale poznasz analizy, raporty i podsumowania, które zostały przygotowane na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020).

Pliki do pobrania

Sprawozdanie roczne za rok 2022 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2023-08-25

Informacja IZ RPO WiM na lata 2014–2020 w zakresie przeprowadzonych kontroli projektów za rok obrachunkowy 01.07.2021–30.06.2022 r.

2023-07-24

Sprawozdanie roczne za rok 2021 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2022-09-19

Inteligentne specjalizacje Zdrowe życie (wniosek z uzasadnieniem)

2022-08-30

Informacji IZ RPO WiM na lata 2014–2020 w zakresie przeprowadzonych kontroli projektów za rok obrachunkowy 01.07.2020–30.06.2021

2022-08-26

Informacji IZ RPO WiM na lata 2014-2020 w zakresie przeprowadzonych kontroli projektów za rok obrachunkowy 01.07.2019 – 30.06.2020

2021-09-10

Sprawozdanie roczne za rok 2020 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2021-08-10

Sprawozdanie roczne za rok 2019 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2020-08-07

Informacja IZ RPO WiM na lata 2014–2020 w zakresie przeprowadzonych kontroli projektów za rok obrachunkowy 1.07.2018–30.06.2019

2020-06-23

Sprawozdanie roczne za rok 2018 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2019-07-12

Informacja IZ RPO WiM na lata 2014-2020 w zakresie przeprowadzonych kontroli projektów za rok obrachunkowy 01.07.2017-30.06.2018

2019-05-29

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

2019-01-08

Sprawozdanie roczne za rok 2017 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2018-10-03

Informacja o przeprowadzonych kontrolach projektów realizowanych w ramach RPO 2014–2020

2017-08-16

Sprawozdanie roczne za rok 2016 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2017-07-12

Postęp we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 – podpisane umowy o dofinansowanie

2017-07-10

Sprawozdanie roczne za lata 2014–2015 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2016-06-21

Inteligentne specjalizacje - Ekonomia wody - raport końcowy

2015-07-21

Inteligentne specjalizacje - Żywność wysokiej jakości - raport końcowy

2015-07-21

Inteligentne specjalizacje - Drewno i meblarstwo - raport końcowy

2015-07-21

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2015-07-09

Analiza ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim

2015-07-09

Identyfikacja możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim w celu rozwoju współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami

2015-07-09

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.