Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności oraz zał. 1 Standard minimum oraz zał. 2 Standardy dostępności

Dokument

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności oraz zał. 1 Standard minimum oraz zał. 2 Standardy dostępności

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.