Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Fundusze Europejskie bez barier

Realizuję projekt

Starasz się o dofinansowanie projektu lub pracujesz w instytucji, która korzysta ze środków Funduszy Europejskich? Czy już wiesz, że wszystko, co powstaje ze środków unijnych musi być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami tak, aby mogły one w pełni korzystać z unijnej pomocy? Dowiedz się, jakie obowiązki musisz spełnić, składając wniosek i realizując projekt, aby był w pełni dostępny i aby z jego efektów mogli korzystać wszyscy!

Podstawa prawna

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

Dostępność cyfrowa

Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz projektodawców w ramach projektów muszą spełniać kryteria dostępności

Możliwość uczestnictwa

Instytucja lub projektodawca zobowiązani są do zapewnienia każdemu możliwości uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, szkoleniach, warsztatach

Możliwość korzystania

Co do zasady, wszystkie produkty projektów realizowanych z Funduszy Europejskich muszą być dostępne dla wszystkich osób

Multimedia

Krótkie filmy szkoleniowe

Zobacz także

Pomocne informacje

Pliki do pobrania

Ulotka – Jak pisać proste i dostępne treści

2020-06-03

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności oraz zał. 1 Standard minimum oraz zał. 2 Standardy dostępności

2018-12-28

Pokonferencyjne materiały dotyczące dostępności produktów i usług multimedialnych

2018-12-28

Dokumenty, które gwarantują osobom z niepełnosprawnościami pełny dostęp do projektów unijnych

2018-12-28

Portale poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnością

2018-12-28

Publikacje, które przybliżą Ci, jak mogą korzystać z Funduszy Europejskich osoby z niepełnosprawnościami

2018-12-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.