Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Możliwość korzystania

Co to oznacza? Co do zasady, wszystkie produkty projektów realizowanych z Funduszy Europejskich  (produkty, towary, usługi, infrastruktura) muszą być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zasada projektowania uniwersalnego
Oznacza to, że produkty, środowiska, programy i usługi, powinny być tworzone w taki sposób, aby służyły jak największej liczbie osób, w tym seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne, wynikające np. z otyłości, kontuzji na stoku, ciąży czy z okazałego wzrostu. Przykład: nowe pociągi, muzea, wybudowana droga, miejsca opieki w przedszkolach, pracownie komputerowe muszą być dostępne dla wszystkich.

Koncepcja projektowania uniwersalnego oparta jest na 8 regułach:

  1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności
  2. Elastyczność w użytkowaniu
  3. Proste i intuicyjne użytkowanie
  4. Czytelna informacja
  5. Tolerancja na błędy
  6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku
  7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania
  8. Percepcja równości (czyli Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące)

 Szczegółowe informacje na temat tego, jakie wymagania dotyczące dostępności musisz spełnić jako projektodawca, znajdziesz w dokumentacji konkursowej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.