Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM 2014–2020 (wersja 8.0) i Słownik pojęć głównych – obowiązują od 21 stycznia 2019 r.

Dokument

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM 2014–2020 (wersja 8.0) i Słownik pojęć głównych – obowiązują od 21 stycznia 2019 r.

Zmiana Podręcznika beneficjenta w stosunku do wersji 7.0 w części opracowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obejmuje dodanie podrozdziału 4.3.9. Zmiana wersji umowy, opisującego opcję, która pozwala beneficjentowi zmienić wersję umowy, do której przypisany jest edytowalny wniosek o płatność. Natomiast Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tutejszego Urzędu przeredagował uszczegółowienie zapisów ws. Opisu faktury/Innego dokumentu księgowego.

Ponadto w dokumencie zostały wprowadzone zmiany redakcyjne.

Załączniki

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (wersja 8.0)

Obowiązuje od: 2019-01-21 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (8 246kb) |

Podręcznik Beneficjenta SL2014 – Słownik głównych pojęć

Obowiązuje od: 2019-01-21 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (387kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.