Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pobierz poradniki i publikacje

Pliki do pobrania

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020 (wersja 10.0) – obowiązuje od 1.04.2022 r.

2022-04-01

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020 (wersja 9.0) – obowiązuje od 19 lutego 2020 r.

2020-02-19

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM 2014–2020 (wersja 8.0) i Słownik pojęć głównych – obowiązują od 21 stycznia 2019 r.

2019-01-21

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 7.0) – obowiązuje od 7 września 2018 r.

2018-09-07

Centralny system teleinformatyczny SL2014 – Podręcznik beneficjenta

2018-05-14

Podręcznik beneficjenta SL2014 - Słownik głównych pojęć

2018-02-28

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (wersja 6.0) – obowiązuje od 14 lutego 2018 r.

2018-02-14

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.0) - obowiązuje od 1 lutego 2018 r.

2018-02-01

Instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014 (wersja 3.0)

2017-07-13

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 4.0) - obowiązuje od 29 maja 2017 r.

2017-05-29

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0) - obowiązuje od 24 kwietnia 2017 r.

2017-04-24

Instrukcja uruchomienia wtyczki Java w Firefox w wersji 52

2017-03-10

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 2.0) - obowiązuje od 20 lutego 2017 r.

2017-02-22

Instrukcja Beneficjenta SL2014

2016-08-30

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-05-09

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

2016-03-18

Zamówienia publiczne porady dla osób odpowiedzialnych za udzielenie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

2016-02-18

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

2016-01-20

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania

2015-11-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.