Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0) - obowiązuje od 24 kwietnia 2017 r.

Dokument

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0) - obowiązuje od 24 kwietnia 2017 r.

Zmiany Podręcznika Beneficjenta w stosunku do wersji 2.0 w części opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju obejmują zmianę definicji personelu projektu, zawartej w rozdziale 10. Baza personelu oraz zmiany redakcyjne w całym dokumencie.

Natomiast Departament Europejskiego Funduszu Społecznego tutejszego Urzędu zaktualizował uszczegółowienia informacji dla osi 2 Kadry dla Gospodarki oraz działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 mając na celu zwiększenie czytelności tych części Podręcznika.

Obowiązuje od: 2017-04-24
Dostępne formaty: PDF (6 383kb) |

Załączniki

Wzór harmonogramu płatności

Dostępne formaty: XLS (41kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.