Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Sprawozdanie roczne za rok 2018 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dokument

Sprawozdanie roczne za rok 2018 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dostępne formaty: PDF (1 288kb) |

Załączniki

Streszczenie w języku polskim

Dostępne formaty: PDF (2 375kb) |

Streszczenie w języku angielskim (summary in English)

Dostępne formaty: PDF (2 431kb) |

Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (zał. 2)

Dostępne formaty: PDF (651kb) |

Tabele postępu rzeczowego i finansowego (zał. 3–15)

Dostępne formaty: XLSX (356kb) |

Zestawienie zrealizowanych badań ewaluacyjnych (zał. 16)

Dostępne formaty: PDF (567kb) |

Zestawienie badań ewaluacyjnych ujętych w planie (zał. 17)

Dostępne formaty: PDF (667kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS