Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020 (wersja 9.0) – obowiązuje od 19.02.2020 r.

Dokument

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020 (wersja 9.0) – obowiązuje od 19.02.2020 r.

Zmiana Podręcznika beneficjenta w stosunku do wersji 8.0 w części opracowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej obejmuje zmianę podrozdziału 1.1. Węzeł krajowy, opisującego nowe metody logowania się do systemu teleinformatycznego SL2014. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie dodał działania 10.2, 10.3, 10.4 oraz 10.5 do uszczegółowienia ws. Zestawienia dokumentów. Ponadto w dokumencie zostały wprowadzone zmiany redakcyjne.

Obowiązuje od: 2022-03-31
Dostępne formaty: PDF (8 450kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.