Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Załącznik nr 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych i merytorycznych wyboru projektów

Dokument

Załącznik nr 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych i merytorycznych wyboru projektów

Dostępne formaty: PDF (129kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS