Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020 (wersja 10.0) – obowiązuje od 1.04.2022 r.

Dokument

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020 (wersja 10.0) – obowiązuje od 1.04.2022 r.

„Podręcznik beneficjenta” nie uległ zmianie w stosunku do wersji 9.0 w części opracowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Natomiast Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dodał uszczegółowienia w rozdziale 4.2. Tworzenie wniosku o płatność, w części Załączniki.

Obowiązuje od: 2022-04-01
Dostępne formaty: PDF (9 044kb) |

Załączniki

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020 (wersja 10.0 doc)

Dostępne formaty: DOCX (12 678kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.