Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji cyklu 3 konferencji pn. „Fundusze! Przystań – skorzystaj!” poświęconych wdrażaniu Programowi Regionalnemu

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji cyklu 3 konferencji pn. „Fundusze! Przystań – skorzystaj!” poświęconych wdrażaniu Programowi Regionalnemu

Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej kompleksowej organizacji cyklu 3 konferencji pn. „Fundusze! Przystań – skorzystaj!” poświęconych wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Termin składania ofert do 21 października 2016 r.

Załączniki

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Ostateczna informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą

Dostępne formaty: PDF (239kb) |

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostępne formaty: PDF (428kb) |

Zapytanie ofertowe

Dostępne formaty: DOCX (241kb) |

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: DOCX (235kb) |

Załcznik nr 2 Formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOCX (229kb) |

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Dostępne formaty: DOC (272kb) |

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Dostępne formaty: DOC (274kb) |

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Dostępne formaty: DOC (107kb) |

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Dostępne formaty: DOCX (232kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.